Adres URL: http://www.publikuj.org/35323

Konferencja Klastry w sieci metropolii w Rzeszowie

Konferencja Klastry w sieci metropolii w RzeszowieID artykułu: 35323 / 7691
URL: http://www.publikuj.org/35323

W dniach 2-3 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie odbyła się konferencja Klastry w sieci metropolii, zorganizowana przez Komisję Unii Metropolii Polski do spraw Badań i Innowacji.

Podczas seminarium w rzeszowskim Ratuszu zidentyfikowane zostały metropolitarne i krajowe powiązania klastrowe. Mówiono o tworzeniu i wzmacnianiu międzynarodowych sieci klastrowych. Przedstawiono modele wspierania klastrów w miastach Unii Metropolii Polski i omówiono fundusze unijne w nowej perspektywie z jakich będą mogły korzystać klastry. Zaprezentowały się również znane polskie klastry.

Na początek przywitał gości i otworzył konferencję prezydent Miasta Rzeszów Tadeusz Ferenc. Po nim jego zastępca Stanisław Sienko przedstawił krótko miasto Rzeszów. W dalszej części Piotr Kryjom z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówił programy wsparcia klastrów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która bardzo szczególny nacisk kładzie na wspieranie współpracy biznesu i nauki jaką wykazują klastry.

Tematem przewodnim pierwszej sesji konferencji były metropolitarne i międzynarodowe powiązania klastrowe. Paweł Wasilewski, Kierownik projektu ClusterCOOP, który służy wspieraniu efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej, omówił możliwości tworzenia i wzmacniania międzynarodowych klastrów.

Następnie wystąpił szef klastra, który jest bardzo zaangażowany właśnie w taką międzynarodową współpracę - Bogdan Węgrzynek, Prezes i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.  Swoim wystąpieniem pokazał uczestnikom co możemy zrobić dla innowacyjnego biznesu. Na przykładzie klastra OKIP przedstawił kilka dotychczasowych działań, które przyniosły sukces i mogą służyć innym za przykład.

Pod koniec dnia odbyło się zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, a wieczorem uroczysta kolacja.

"Fenomen rzeszowskich klastrów - nauka i edukacja dla przemysłu" był tematem sesji drugiego dnia konferencji. Dzień rozpoczęła wizyta studyjna w Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO. Podczas części konferencyjnej został przedstawiony fenomen sukcesu Doliny Lotniczej, najsłynniejszego polskiego klastra. Dyrektor Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza" Andrzej Rybka omówił system kształcenia kadr w przedsiębiorstwach z klastra. Prof. Romana Śliwa ze współpracującej z klastrem Politechniki Rzeszowskiej skupiła się na możliwości skuteczniej współpracy nauki i przemysłu. W ostatniej części sesji zaprezentowały się pozostałe klastry z regionu.

Anna Figiel


Aktywacja: 07/04/14 23:39, odsłony: 818