Adres URL: http://www.publikuj.org/49367

Więcej wymagań dla stolarki

Więcej wymagań dla stolarkiID artykułu: 49367 / 8867
URL: http://www.publikuj.org/49367

Z początkiem 2017 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące stolarki okiennej. Montowane obecnie okna muszą jeszcze lepiej chronić przed utratą ciepła i spełniać bardziej rygorystyczne kryteria. Warto o tym pamiętać, bo za nieprzestrzeganie wymogów, nadzór budowlany grozi karami pieniężnymi - nawet dla sprzedawców.

Nowe przepisy dotyczące wymogów stawianych stolarce okiennej ujęte zostały w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mówi on, że obecnie maksymalny współczynnik przenikania ciepła (Uwmax) dla każdego okna zamontowanego w pomieszczeniu, gdzie temperatura obliczeniowa jest równa lub wyższa niż 16°C (ti =16°C) musi być mniejszy lub równy 1.1 W/mK ( Uwmax 1.1 W/mK). Dotychczas, od 2014 roku, okna musiały gwarantować Uwmax na poziomie 1, 3 W/mK. W przypadku wstawiania okien w pomieszczeniach ogrzewanych o wymaganej temperaturze obliczeniowej mniejszej, niż 16°C można stosować okna o Uwmax 1.6 W/mK (wcześniej 1, 8). Oznacza to podniesienie kryteriów o 0, 2 W/mK w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Mało tego, rozporządzenie przewiduje dalsze podniesienie enegrooszczędności stolarki o kolejne 0, 2 W/mK. Od 2021 roku, minimalny Uwmax (ti =16°C) ma zostać obniżony do poziomu 0, 9 W/mK. Obecnie praktycznie żaden jednokomorowy wkład szybowy nie gwarantuje uzyskanie współczynnika 1.1 W/m2K, dlatego naszą uwagę powinniśmy skierować jedynie w kierunku wkładów trzyszybowych takich jak dwukomorowy wkład SUPERtermo 0.5 W/mK znajdujący się w ofercie MS więcej niż OKNA, który nie tylko spełnia obecny warunek Uwmax 1.1 W/mK, ale zdecydowanie go przewyższa, gdyż okno referencyjne z takim wkładem szybowym osiągając parametr Uw =0, 71 W/m2K spełnia wymagania które będą obowiązywać w roku 2021 - wyjaśnia Piotr Nadolny, dyrektor handlowy firmy MS więcej niż OKNA.

Nadzór grozi karami


Zgodnie z przepisami, okien, które nie spełniają kryteriów i mają zbyt wysoki współczynnik przenikania ciepła (nawet jeśli wyniesie on jedynie 1, 15 W/mK - gdyż po zaokrągleniu da to już 1, 2!) nie można nie tylko montować, ale również sprzedawać klientowi indywidualnemu. Nadzór budowlany ma już stosowne uprawienia do nakładania kar pieniężnych. I to nawet w przypadku gdy oferowana stolarka spełnia wymogi, ale nie posiada np. odpowiedniego oznakowania CE czy kompletnych informacji towarzyszących temu oznakowaniu. www.ms.pl


Aktywacja: 16/02/17 11:15, odsłony: 318