Adres URL: http://www.publikuj.org/61832

Odetchnij z ulgą w Grębocicach

Odetchnij z ulgą w GrębocicachID artykułu: 61832 / 10251
URL: http://www.publikuj.org/61832

Odetchnij z ulgą takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat walki ze smogiem oraz akcji związanej z wymianą pieców, którą prowadzi dolnośląska gmina Grębocice. Kampania skierowana jest do mieszkańców gminy, zarówno do dorosłych, jak i do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.Celem akcji jest uświadomienie przyczyn powstawania smogu, skutków stosowania nieodpowiedniego opału oraz korzyści wynikających z wymiany starych pieców na nowe, jak również poinformowanie mieszkańców gminy Grębocice o możliwościach otrzymania na ten cel dofinansowania. Kampania ma także na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ekologii oraz propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i ochrony środowiska. Za stworzenie koncepcji merytorycznej i graficznej akcji odpowiedzialna była poznańska agencja Nonoproblemo.

Działania prowadzone w ramach kampanii Odetchnij z ulgą obejmują trzy grupy docelowe: dorosłych mieszkańców gminy, dzieci w wieku szkolnym z klas I-III oraz przedszkolaków. Dla każdej z grup przygotowane zostały odrębne materiały edukacyjno-informacyjne:

 

  • plakat informacyjny dla odbiorców dorosłych, przypominający o możliwości wymiany starych pieców i otrzymania dofinansowania na ten cel,
  • książeczka edukacyjna dla dzieci z klas I-III pt. ,
  • kolorowanka edukacyjna dla przedszkolaków z zadaniami do rozwiązania.
 

Kolorowa książeczka Czarny dym, czyli Gucio i Sonia walczą ze smogiem promuje pozytywne postawy proekologiczne oraz zaangażowanie ekologiczne i troskę o jakość powietrza w najbliższym otoczeniu oraz o związane z tym zdrowie mieszkańców.

Tworząc od lat społeczne kampanie edukacyjne, wiemy, że najlepsze efekty daje edukacja najmłodszych, którzy stają się w ten sposób ambasadorami idei promowanych w ramach kampanii. Dlatego w tego typu akcjach wykorzystujemy narzędzia dostosowane do percepcji dzieci, a przede wszystkim dla nich atrakcyjne. Książeczki z ciekawymi historiami są tego najlepszym dowodem. Staramy się, aby opisywane historie były jak najbliżej życia, dlatego w przypadku akcji Odetchnij z ulgą opowiadana historia rozgrywa się w Grębocicach wyjaśnia Kamila Radomska-Woźniak, szefowa agencji Nonoproblemo.

Akcja informacyjno-edukacyjna Odetchnij ulgą została zainaugurowana 10 lipca 2021 r. podczas XXV jubileuszowego Turnieju Wsi, który odbył się w Grębocicach. Gminne stoisko zostało przyozdobione plakatami Odetchnij z ulgą, a młodsi mieszkańcy gminy otrzymywali książeczkę Czarny dym, czyli Gucio i Sonia walczą ze smogiem.

Dewizą gminy Grębocice jest hasło Przyjazna gmina i staramy się ten postulat wypełniać w każdym podejmowanym działaniu, zarówno dotyczącym rozbudowy, inwestycji, jak i poprawy jakości życia mieszkańców, co często wiąże się z edukacją. Od 2016 roku mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z systemu dofinansowań do wymiany pieców. Od 2019 r. dofinansowujemy również inwestycje związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. Do 2020 roku w ramach dofinansowań wymienionych zostało 100 pieców i powstały 34 indywidualne instalacje fotowoltaiczne. Rok 2021 jest wyjątkowy, gdyż mamy już 50 zawartych umów w ramach wymiany pieców i 60 umów na montaż instalacji fotowoltaicznych. Jest to bardzo dobry wynik, który jest efektem przede wszystkim rozbudowanej akcji informacyjno-edukacyjnej.

Kampanię edukacyjną w takim formacie jak Odetchnij z ulgą prowadzimy po raz pierwszy i już widzimy, że pozytywne przekazy, dostosowane do grup docelowych, przynoszą efekty. Mamy nadzieję, że dzięki tej kampanii dbałość o najbliższe otoczenie i środowisko oraz proekologiczne postawy staną się w naszej gminie dobrymi praktykami, które będziemy wszyscy na co dzień stosować podsumowuje Wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński.


Aktywacja: 18/08/21 15:24, odsłony: 67