Zaloguj się lub włącz wersję mobilną
StartDodaj artykułMoje artykułyMoje kontoSzukaj artykułówPomocKontakt

Kategorie

Strona PDFStrona HTML

Dofinansowane szkoleń dla pracodawców i pracowników w 2016 r

Dofinansowane szkoleń dla pracodawców i pracowników w 2016 rID artykułu: 44337 / 4253
URL: http://www.publikuj.org/44337

Dobra wiadomość dla pracujących i pracodawców! W tym roku szersza grupa osób niż w roku ubiegłym skorzysta z dofinansowania na szkolenia z urzędu pracy!

Z dofinansowania mogą korzystać pracodawcy, którzy złożyli wniosek o sfinansowanie kształcenia ze środków KFS oraz ich pracownicy.

Priorytety w wydatkowaniu środków KFS w 2016 roku

Wraz z początkiem roku zmieniły się priorytety wydatkowania środków z KFS. W tym roku premiowane jest wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, czyli pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych. Ponadto na wsparcie mogą liczyć osoby, które udokumentują wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Ponadto w 2016 r. priorytetowo jest traktowane także zatrudnienie młodych, nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umów, na podstawie których urząd pracy refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

To oznacza, że praktyczną szansę na dofinansowanie z urzędu pracy w ramach środków KFS będą miały wnioski pracodawców uwzględniające powyższe kryteria.

Na jakie dofinansowanie mogą liczyć pracodawcy?

Pracodawcy, którzy zdecydują się na skorzystanie ze środków KFS mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenie w wysokości nawet 100% poniesionych kosztów (mikroprzedsiębiorstwa) lub 80%, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania powinni złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie szkolenia ze środków KFS. Taki wniosek jest następnie rozpatrywany przez urząd w ciągu 30 dni od daty złożenia. Pracownik korzystający z dofinansowania, który wypowie umowę pracodawcy lub zostanie zwolniony dyscyplinarnie, zwraca koszty szkolenia pracodawcy, a ten urzędowi. Szczegółowe informacje nt. KFS są dostępne na stronie internetowej zielonalinia.gov.pl oraz pod numerem infolinii 19524, a także w siedzibach poszczególnych urzędów pracy.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 Opcje
Aktywacja: 21/01/16 15:01, odsłony: 929
Słowa kluczowe: dofinansowanie, szkolenia, krajowy fundusz szkoleniowy, pracownicy, pracodawcy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.