Zaloguj się lub włącz wersję mobilną
StartDodaj artykułMoje artykułyMoje kontoSzukaj artykułówPomocKontakt

Kategorie

Strona PDFStrona HTML

Projekty Klastra PIKMED w Szpitalu w Gorlicach

Projekty Klastra PIKMED w Szpitalu w GorlicachID artykułu: 36330 / 7691
URL: http://www.publikuj.org/36330

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, zrzeszony w organizacji parasolowej klastrów Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw, wdraża wielomilionowe projekty na rzecz poprawy infrastruktury i obsługi ochrony zdrowia.

Dział Optymalizacji Kosztów PIKMED patronuje oraz realizuje własne zadania inwestycyjne na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, który stanowi jego szpital referencyjny.

Dział Optymalizacji Kosztów PIKMED patronuje oraz realizuje własne zadania inwestycyjne na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, który stanowi jego szpital referencyjny.

Szpital Gorlicki, przy współudziale obecnych członków Działu Optymalizacji Kosztów  PIKMED, zrealizował i realizuje kilka dużych inwestycji. Jednym z projektów PIKMED jest termomodernizacja obiektów oraz modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem biomasy. Inwestycja realizowana jest w zakresie docieplenia ścian, stropodachu, wymiany okien i drzwi, modernizację instalacji c.o., obejmująca wymianę grzejników i rur, modernizację instalacji c.w.u., zamontowanie dwóch gazowych wytwornic pary, wykonanie sieci cieplnych preizolowanych, wykonanie wewnętrznych sieci na potrzeby pary i kondensatu, modernizację kotłowni: zakup i montaż dwóch kotłów opalanych zrębkami drzewnymi, budowę hali kotłowni, budowa magazynu zrębków, tj. wiaty, zakup urządzeń do transportu i przygotowania paliwa, zakup i montaż układu solarnego na potrzeby c.w.u. Inwestycja pochłonęła 11 952 590 zł.

Drugim projektem klastra PIKMED w szpitalu w Gorlicach jest modernizacja wraz z budową i przeniesieniem bloku operacyjnego, budowa centralnej sterylizatorni i dezynfektorni oraz stacji przygotowania łóżek o wartość 16 558 550 zł,   z czego wartość dotacji w ramach programu Poprawa ochrony zdrowia w szpitalu wyniosła 11 900 000 zł.

Do pozostałych projektów należy remont i przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, remont i przebudowa Oddziału Okulistycznego, remont i przebudowa Oddziału Chirurgii, remont i przebudowa pomieszczeń cz. B V piętra Budynku Głównego tj.: gabinetów zabiegowych: endoskopii, kolonoskopii, bronchoskopii, pomieszczeń towarzyszących i administracyjnych, remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Porodowego cz. B IV piętra Budynku Głównego, modernizacja  i przebudowa budynku Oddziału Geriatrii i Opieki Paliatywnej. Ponadto, pod realizację został podjęty projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń administracyjnych i socjalnych przy bloku operacyjnym oraz remont i przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala z przeznaczeniem na szatnie. Kolejny projekt to nadbudowa o jedną kondygnację, włącznie z wymianą instalacji c.w.u., wody zimnej i ppoż. oraz kanalizacji sanitarnej w budynkach Pawilonu Zakaźnego oraz budynku Starego Szpitala. Dużym projektem jest także budowa lotniska dla helikopterów.

W zakresie problematyki, szczególnie trudnej w obiektach już kilkudziesięcioletnich, ze względu na duże trudności w adaptacji nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych (szczególnie w zakresie optymalnych i wymaganych technologii wentylacyjno-klimatyzacyjnych) -  szpital gorlicki cały czas podąża śladem najbardziej nowoczesnych trendów, które już nie tylko spełniają wymagania stawiane przed nowoczesnymi placówkami tego typu, ale wykraczają poza standardy, choćby w dążeniu do oszczędności w zakresie kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych technologii medycznych oraz towarzyszącej infrastrukturze instalacyjnej, poprzez inwestycję również w technologie OZE. Stąd też w ostatnim okresie powstały projekty dotyczący wbudowania baterii modułów fotowoltaicznych na całej połaci dachowej szpitala głównego oraz przychodni. Zakładane wydatki inwestycyjne to 2 339 976, 00 zł. Projekt uzyskał 85% dofinansowanie z MRPO.

W ślad za zrealizowanymi projektami optymalizacji kosztów użytkowania obiektów w gorlickim szpitalu, planowane są kolejne inwestycje pozwalające na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki. Wśród nich jest projekt dotyczący czynnego i biernego zarządzania ryzykiem w zakresie zdarzeń niepożądanych (mapowanie czarnych punktów w podmiotach medycznych, wprowadzania sprawdzonych procedur, certyfikacja), braku płynności finansowej jednostki, wysokich roszczeń i metod zarządzania tą składową ryzyka. Wdrożenie odpowiednich procedur w zakresie Zarządzania Ryzykiem zmniejszy koszty funkcjonowania szpitala  m.in. ograniczy ilość reoperacji, ograniczy koszty społeczne, pozwoli organom założycielskim mieć w pełni obiektywną  informacją na temat zdarzeń niepożądanych w placówce. Projekt ma tez zmierzać do wdrożenia w pełnym zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Kolejnym projektem jest wdrożenie zakupów grupowych. Szpital Specjalistyczny w Gorlicach będzie operatorem wspólnych zakupów grupowych w regionie.

Analizując potrzeby medyczne w swoim obszarze działania szpital planuje utworzenie Centrum Opieki Nad Osobami Starszymi w skład centrum wejdzie: Oddział Geriatrii, Oddział Medycznej Opieki Paliatywnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Psychiatrii Geriatrycznej i Oddział Rehabilitacji Geriatrycznej.

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED jest ponadregionalną strukturą organizacyjną mającą charakter powiązania kooperacyjnego. Stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej. Realizuje wiele projektów w zakresie ochrony zdrowia, aby podnieść poziom tego obszaru w Polsce.

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Grybowie Polski Innowacyjny Klaster Medyczny organizuje I Kongres Innowacji PIKMED pod hasłem: "Optymalizacja kosztów działalności placówek medycznych działania praktyczne w ramach pakietu propozycji Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego". Konferencję patronatem honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Zdrowia. Kongres jest połączony z inauguracją działalności Ośrodka Referencyjnego Klastra PIKMED w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.

 Opcje
Aktywacja: 10/06/14 01:01, odsłony: 721
Słowa kluczowe: pikmed, klaster pikmed, okip, gorlice, szpital, zdrowie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.